Tietosuojaa koskeva seloste

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sami Sirama

0442174720

universe@netti.fi

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja puhelinnumero.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille